Politică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal – DPP

  >  Politică de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal – DPP

Introducere

Accesul pe pagina www.pitypang.ro se face in deplina siguranta a datelor Dvs. cu caracter personal.

Noua lege a Uniunii Europene, denumita in continuare GDPR (“General Data Protection Regulation”), vine cu reglementari ce au ca obiectiv asigurarea protectiei datelor cu caracter personal îşi produce efectele începând cu 25 Mai 2018. 

Am dori să cunoasteti măsurile tehnice și organizatorice care asigura că dispozițiile legale, referitoare la protecția datelor sunt respectate de noi.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor vizitatorilor care accesează site-ul nostru, precum și celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Asociatia PITY PANG se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele personale reprezintă informații despre identitatea dvs. Sunt incluse aici, de exemplu, detalii cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail.

Pentru utilizarea paginii noastre de internet, în general, nu este necesară divulgarea datelor cu caracter personal.

În anumite cazuri, cu toate acestea, putem sa vă solicităm numele și adresa împreună cu alte detalii, astfel încât să putem furniza serviciile solicitate de Dvs..

Vom face informari asupra acestui lucru ori de câte ori este necesar. Același lucru este valabil, de exemplu, pentru a trimite materiale informative sau a răspunde la întrebări individuale.

În plus, înregistrăm, procesăm și folosim datele pe care ni le-ați pus la dispoziție în mod voluntar sau automat prin utilizarea internetului (de exemplu, cookie-uri, informații de browser).

Dacă ne solicitati serviciile, numai astfel de date vor fi înregistrate, procesate și utilizate care sunt necesare pentru a îndeplini serviciile. Dacă cerem mai multe date de la dvs., atunci aceasta este informație voluntară.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Asociatia PITY PANG se obligă să respecte prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 1. În scopul încheierii contractelor și executării serviciilor solicitate – pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să prestam serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autorități
 3. În scop de marketing – pot fi prelucrate date personale, dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

Procesarea formularului de contact

Asociatia PITY PANG va folosi informațiile pe care ni le furnizați exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.pitypang.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele Dvs. vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dvs. transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor nostrii cu care colaboram și/sau altor terți furnizori de servicii ai Asociatiei PITY PANG.

Cu toate acestea, Asociatiei PITY PANG adopta toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Asociatiei PITY PANG se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop, decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul Dvs. expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate de către Asociatiei PITY PANG, vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul Dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală de a proceda în acest mod. Asociatiei PITY PANG nu isi asuma responsabilitatea pentru modul in care tertii prelucreaza si stocheaza datele Dvs. personale, asupra carora va-ti dat acceptul in mod expres sau care au fost divulgate ca urmare a situatiilor mentionate mai sus.

Perioada stocării datelor

Asociatiei PITY PANG poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele Dvs. numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile Dvs. sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, luam in considerare următoarele criterii:

a) Atunci când solicitati serviciile noastre, păstrăm datele Dvs. personale pe durata relației noastre contractuale;

b) În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele Dvs.  personale pe durata ofertei promoționale;

c) În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele Dvs. personale pe durata necesară procesării întrebărilor Dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;

d) În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele Dvs. personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu Dvs.;

e) În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului Dvs.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Asociatia PITY PANG le prelucrează:

– Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

– Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele Dvs. să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.

– Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor Dvs.. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele Dvs. din motive legale.

– Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor Dvs.. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor Dvs. este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice iar utilizarea lui poate duce la imposibilitatea in tot sau in parte a prestarii serviciului solicitat.

– Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

– Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

– Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor Dvs. atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

– Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara Dvs. de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Asociatia PITY PANG.

– Dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând click pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

– Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

– Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe le prelucram prin adresarea unei simple cereri către Asociatia PITY PANG . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității Dvs..

Solicitări juridice

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile Dvs., institutiilor statului:

 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru.
 • Atunci când considerăm, cu bună-credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare
 • Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

Relațiile cu alți operatori

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații partenerilor noștri în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. 

Securitatea prelucrării

Asociatiei PITY PANG a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele Dvs. cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Asociatiei PITY PANG, sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor Dvs și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile DPP.

Exonerare de răspundere

Site-ul www.pitypang.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Asociatiei PITY PANG, pentru care nu ne putem asuma nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.

Asociatia PITY PANG nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Actualizarea politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.pitypang.ro

Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați DPP revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați site-ul www.pitypang.ro

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.pitypang.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termeni si condiții

Site-ul www.pitypang.ro este proprietatea Asociației PITY PANG.

Acest document stabileste termenii si condițiile in care puteti utiliza site-ul www.pitypang.ro, numit continuare site. 

1. ACCES

Accesul si utilizarea site-ului www.pitypang.ro, sunt supuse urmatoarelor condiții de utilizare si tuturor legilor aplicabile. Vizitând si utilizând acest site inseamna că acceptați automat termenii si condițiile stipulate mai jos.

Termenii si condițiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului. Prin termenul ‘’utilizator’’ se ințelege orice persoană fizică sau juridică care accesează acest site.

www.pitypang.ro este un site de prezentare iar accesul pe el se face in mod gratuit.

Pentru a obține acces la site, si deci la informațiile puse la dispoziție prin el trebuie să obtineți acces la world wide web, direct sau prin intermediul unor dispozitive desktop sau mobil prin care se pot accesa servicii de internet. Scopul site-ului este de a informa utilizatorii cu privire la servicile oferite de Asociatia PITY PANG 

2. DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului NU poate fi copiat, reprodus, transmis, multiplicat, vândut, fara acordul scris a Asociatiei PITI PANG. Pe site aveți accces liber să vizualizati informatii de interes, dar conținutul site-ului, textele, grafica, fotografiile, logo-urile si orice alte materiale existente pe site, sunt protejate de legea dreptului de autor si aparțin Asociatiei PITI PANG si partenerilor.

Orice litigiu in legatură cu acest site este de competența instanțelor din România.

3. REGULI DE UTILIZARE

Orice utilizator interesat de serviciile prezentate pe site are dreptul sa contacteze Asociatia PITI PANG prin ‘’FORMULAR DE CONTACT’’, telefon sau e-mail.

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, a materialelor si informațiilor existentente pe acest site.

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace in continutul acestui site, de a sterge sau a modifica informațiile prezente pe site.

– încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea site-ului.

– folosirea adresei de e-mail publicata prin intermediul site-ului pentru distribuirea ei pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau pentru folosirea in orice alt scop, in afara de trimiterea de e-mail in scopul solicitarii a unui serviciu prezentat pe site.

Serviciile prezentate pe site-ul www.pitypang.ro, nu se constituie intr-o oferta de nici un fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o oferta veti contacta Asociatia PITY PANG folosind informatiile din sectiunea de CONTACT a site-ului.

Cookie

1. CE SUNT COOKIE-URILE?

Pentru a asigura o mai buna experiența utilizatorilor site-ului, folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, care utilizeaza‘’cookie-uri’’. Acest modul cookie este un fisier de mici dimensiuni, care este descărcat in memoria unui calculator sau al altui echipament folosit pentru navigare online, atunci când utilizatorul acceseaza un anumit site web.

2. PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ COOKIE-URILE?

Cookie-urile transmit informații legate de modul in care utilizati site-ul, informatii standard referitoare la adresa dvs. de IP, Google eliminand ultimul octet al adresei. Aceste informații sunt stocate de Google pe servere din Statele Unite ale Americii. Ip-ul Dvs. nu va fi asociat cu alte informații deținute de Google. Cookie-urile înregistrează de asemenea dacă ați fost sau nu, de acord cu utilizarea lor pe acest site, pentru a nu vi se adresa aceeasi intrebare de fiecare dată cand vizitați site-ul.

Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formularul rapid de contact de pe site. Deși, de regulă, informațiile sensibile sunt protejate pentru a nu putea fi accesate de persoane neautorizate, este însă posibil ca astfel de persoane să intercepteze informațiile transmise între browser și site-ul web. Chiar dacă sunt destul de rare, astfel de situații pot apărea atunci când browserul se conectează la server utilizând o rețea necriptată, cum ar fi un canal WiFi nesecurizat.

Conform condițiilor de utilizare ale serviciului Google Analytics, Google utilizează informatiile colectate pentru a intocmi rapoarte pentru Unserver Business Solutions S.R.L. cu privire la activitatea Dvs. in calitate de utilizator, pe site.

Asociatia PITY PANG nu va utiliza si nu va permite nici unui terț sa utilizeze acest instrument de analiza statistică pentru a urmării sau colecta orice informații cu caracter personal cu privire la vizitatorii acestui site. Exista posibilitatea ca informațiile colectate de Google Analytics, sa fie transferate de catre Google catre o terță, daca legislatia impune acest lucru sau daca terța prelucrează informațiile in numele Google.

3. CUM SUNT REGLEMENTATE COOKIE-URILE?

Utilizarea cookie-urilor cât și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atat de legislația din România cat si de legislatia Uniunii Europene prin:

– Directiva 202/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, modificată prin directiva 2009/136/CE care prevede:

“Art.5 – (3) Statele membre se asigură că stocarea de informaţii sau dobândirea accesului la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să își fi dat acordul, după ce a primit informaţii clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia, cu privire la scopurile prelucrării. Aceasta nu împiedică stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării de către furnizor a unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator.”

Aceste prevederi au fost transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. PUTETI REFUZA UTILIZAREA COOKIE-URILOR!

Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, aveti posibilitatea sa descarcați si să instalați Google Analytics Opt-out Browser Add-on, un program ce comunica cu Google Analytics JavaScript și indică faptul că toate informațiile referitoare utilizarea site-ului nu trebuie sa fie trimise catre Google Analytics.

De asemenea puteți controla cookie-urile care sunt deja pe calculatorul/dispozitivul Dvs. si puteți configura browserele să impiedice plasarea lor.

5. MANAGEMENTUL COOKIE-URILOT PRIN INTERMEDIUL SETARILOR BROWSERULUI

Marea majoritate a browserelor va permit gestionarea cookie-urilor după cum urmează:

– aveți posibilitatea să vizualizați cookie-urile si sa le stergeți in mod individual

– puteti bloca : cookie-urile ale unor terțe părți, ale anumitor site-uri; setarea tuturor cookie-urilor (in aceste cazuri este posibil ca site-ul nostru sa nu funcționeze in mod adecvat)

– puteți șterge toate cookie-urile atunci cand inchideți browserul (in acest caz eventualele preferințe se vor pierde).

Din motivele mai sus menționate vă recomandam sa nu blocați complet cookie-urile.

6. GESTIONAREA, DEZACTIVAREA ȘI STERGEREA COOKIE-URILOR

BROWSERE PENTRU CALCULATOR:

Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (sistem de operare Windows XP/Vista):

• selectează Instrumente din bara principală, apoi Opţiuni Internet

• fă click pe Confidenţialitate

• alege setările pe care le doreşti.

• fă click pe OK pentru a salva setările

Microsoft Internet Explorer 8/9 (sistem de operare Windows 7):

• fă click pe pictograma Setări(dreapta sus)

• fă click pe Opţiuni Internet

• click pe Confidenţialitate şi apoi alege opţiunile

• click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferinţelor

Google Chrome:

• fă click pe pictograma cheie şi selectează Opţiuni din listă

• click pe tabul ”Setari avansate”

• fă click pe Setări privind conținutul din secțiunea Confidențialitate.

• alege setările pe care le doreşti

• click pe X pentru a închide

Safari:

• alege Preferinţe

• fă click pe panoul de confidentialitate

• alege setările pe care le doreşti

• click pe X pentru a închide

Mozilla Firefox

• selectează Instrumente din bara principala, apoi Opţiuni

• click pe tabul Confidenţialitate

• alege setările pe care le doreşti

• click pe OK pentru a închide

BROWSERE PENTRU TELEFONUL MOBIL:

Sistem de operare iOS:

• din ecranul de pornire, selectează Setări

• alege Safari

• dă click pe Accept Cookies

• alege setările preferate

Sistem de operare Android:

• porneşte browserul

• selectează Meniu

• alege opţiunea Mai mult, apoi Setări

• bifează sau debifează Accept cookie-uri,în funcţie de preferinţe

Sistem de operare Windows Phone

• din ecranul de start, fă click pe săgeata din dreapta a telefonului

• derulează în jos până la Setări

• treceti peste și selectează Internet Explorer

 • bifează sau debifează Accept cookie-uri, în funcţie de preferinţe.

Instrument de consimţire module cookie

Acest instrument vă ajută să înţelegeţi ce informaţii sunt colectate, şi vă oferă control asupra modului în care acestea sunt colectate şi utilizate.

Document actualizat: 16.09.2020

ro_RORomanian

Susține Asociația Pity Pang!

Susține Asociația Pity Pang și redirecționează 3,5% din impozitul pe venitul obținut în anul anterior, completând Declarația 230 pana la data de  15 mai 2022. Apasă aici pentru a Descarcă Declarația 230 După completarea formularului, te rugam sa îl trimiți înapoi la adresa de e-mail contact@pitypang.ro
Holler Box